Ngày 28 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Hai
28
🌙 Tháng Chạp
18
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm