Ngày 29 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Ba
29
🌙 Tháng Chạp
19
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm