Ngày 28 tháng 1 năm 1958

☀ Thứ Ba
28
🌙 Tháng Chạp
9
Năm Đinh Dậu
Tiết Đại Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm