Ngày 29 tháng 1 năm 1958

☀ Thứ Tư
29
🌙 Tháng Chạp
10
Năm Đinh Dậu
Tiết Đại Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm