Ngày 28 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Hai
28
🌙 Tháng Mười Một
13
Năm Ất Sửu
Tiết Đông Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm