Ngày 29 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Ba
29
🌙 Tháng Mười Một
14
Năm Ất Sửu
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm