Ngày 28 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Ba
28
🌙 Tháng Mười Một
24
Năm Bính Dần
Tiết Đông Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm