Ngày 29 tháng 12 năm 1926

☀ Thứ Tư
29
🌙 Tháng Mười Một
25
Năm Bính Dần
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Canh Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm