Ngày 28 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Sáu
28
🌙 Tháng Mười Một
17
Năm Mậu Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm