Ngày 29 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Bảy
29
🌙 Tháng Mười Một
18
Năm Mậu Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm