Ngày 28 tháng 4 năm 1926

☀ Thứ Tư
28
🌙 Tháng Ba
17
Năm Bính Dần
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm