Ngày 29 tháng 4 năm 1926

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Ba
18
Năm Bính Dần
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Nhâm Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm