Ngày 28 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Năm
28
🌙 Tháng Tư (nhuận)
7
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm