Ngày 28 tháng 5 năm 1929

☀ Thứ Ba
28
🌙 Tháng Tư
20
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm