Ngày 29 tháng 5 năm 1929

☀ Thứ Tư
29
🌙 Tháng Tư
21
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm