Ngày 28 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Tư
28
🌙 Tháng Năm (nhuận)
6
Năm Quý Dậu
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm