Ngày 29 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Năm (nhuận)
7
Năm Quý Dậu
Tiết Hạ Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm