Ngày 28 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Ba
28
🌙 Tháng Sáu
8
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm