Ngày 29 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Tư
29
🌙 Tháng Sáu
9
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm