Ngày 28 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Tư
28
🌙 Tháng Sáu
19
Năm Bính Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm