Ngày 29 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Sáu
20
Năm Bính Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm