Ngày 28 tháng 7 năm 1928

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Sáu
12
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm