Ngày 29 tháng 7 năm 1928

☀ Chủ Nhật
29
🌙 Tháng Sáu
13
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm