Ngày 28 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Sáu
28
🌙 Tháng Sáu
6
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm