Ngày 29 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Bảy
29
🌙 Tháng Sáu
7
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thân
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm