Ngày 28 tháng 7 năm 1955

☀ Thứ Năm
28
🌙 Tháng Sáu
10
Năm Ất Mùi
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm