Ngày 29 tháng 7 năm 1955

☀ Thứ Sáu
29
🌙 Tháng Sáu
11
Năm Ất Mùi
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm