Ngày 28 tháng 7 năm 1960

☀ Thứ Năm
28
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
5
Năm Canh Tí
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm