Ngày 29 tháng 7 năm 1960

☀ Thứ Sáu
29
🌙 Tháng Sáu (nhuận)
6
Năm Canh Tí
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Quý Mùi nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm