Ngày 28 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Hai
28
🌙 Tháng Tám
11
Năm Ất Sửu
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mão
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm