Ngày 29 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Ba
29
🌙 Tháng Tám
12
Năm Ất Sửu
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm