Ngày 28 tháng 9 năm 2020

☀ Thứ Hai
28
🌙 Tháng Tám
12
Năm Canh Tí
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm