Ngày 29 tháng 9 năm 2020

☀ Thứ Ba
29
🌙 Tháng Tám
13
Năm Canh Tí
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm