Ngày 29 tháng 10 năm 1926

☀ Thứ Sáu
29
🌙 Tháng Chín
23
Năm Bính Dần
Tiết Sương Giáng
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm