Ngày 30 tháng 10 năm 1926

☀ Thứ Bảy
30
🌙 Tháng Chín
24
Năm Bính Dần
Tiết Sương Giáng
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm