Ngày 29 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Mười
25
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm