Ngày 30 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Ba
30
🌙 Tháng Mười
26
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm