Ngày 29 tháng 11 năm 2010

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Mười
24
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm