Ngày 29 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Sáu
29
🌙 Tháng Mười Một
13
Năm Quý Dậu
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm