Ngày 30 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Bảy
30
🌙 Tháng Mười Một
14
Năm Quý Dậu
Tiết Đông Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm