Ngày 29 tháng 12 năm 1960

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Mười Một
12
Năm Canh Tí
Tiết Đông Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm