Ngày 30 tháng 12 năm 1960

☀ Thứ Sáu
30
🌙 Tháng Mười Một
13
Năm Canh Tí
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm