Ngày 29 tháng 3 năm 1925

☀ Chủ Nhật
29
🌙 Tháng Ba
6
Năm Ất Sửu
Tiết Xuân Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm