Ngày 30 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Hai
30
🌙 Tháng Ba
7
Năm Ất Sửu
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm