Ngày 29 tháng 3 năm 1928

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Hai (nhuận)
8
Năm Mậu Thìn
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm