Ngày 30 tháng 3 năm 1928

☀ Thứ Sáu
30
🌙 Tháng Hai (nhuận)
9
Năm Mậu Thìn
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm