Ngày 29 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Tư
29
🌙 Tháng Tư
7
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm