Ngày 29 tháng 4 năm 1933

☀ Thứ Bảy
29
🌙 Tháng Tư
5
Năm Quý Dậu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm