Ngày 28 tháng 4 năm 1933

☀ Thứ Sáu
28
🌙 Tháng Tư
4
Năm Quý Dậu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm