Ngày 29 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Hai
29
🌙 Tháng Năm
6
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm